Η οργάνωση του γάμου είναι μια διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο, μεθοδικότητα και σωστή διαχείριση του χρόνου, έτσι ώστε να αποφύγετε κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών, ένα μεγάλο άγχος. Έπειτα από τη λήψη της απόφασης για την τέλεση του γάμου σας, καλό θα είναι να κάνετε μια πρόβλεψη, σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα χρειαστείτε, για να ολοκληρώσετε επιτυχώς την οργάνωσή του.
Αν σχεδιάζετε την τέλεση του γάμου σας κατά τους θερινούς μήνες, τότε θα πρέπει να ξεκινήσετε τις προετοιμασίες σας το συντομότερο δυνατό, λόγω του ότι εκείνες τις περιόδους, πραγματοποιούνται τα περισσότερα μυστήρια και μπορεί να συναντήσετε δυσκολίες, στην κράτηση ημερομηνιών με τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που σας ενδιαφέρουν.

Το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο θα πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες για την οργάνωση του γάμου σας, εξαρτάται από τη δική σας μεθοδικότητα, την ταχύτητα και την αξιοπιστία των συνεργατών σας.